Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor Massagepraktijk Mirjam Ramackers en haar cliënten met wie de praktijk een afspraak voor een massage heeft gemaakt.

Artikel 1: Meedelen gezondheidsklachten

 • Het is raadzaam dat de cliënt gezondheidsklachten en beperkingen voor aanvang van de massage meedeelt aan de masseuse. Dit zodat de masseuse vooraf rekening kan houden met (relatieve) contra-indicaties voor de massage. Bij de eerste afspraak wordt gebruik gemaakt van een intakeformulier.

Artikel 2: Methoden

 • De masseuse biedt massages aan waarbij zij werkt vanuit een holistisch perspectief en waarbij lichaamsbewustwording en/of een herinnering aan je heelheid centraal staan. Holistische massages zijn gericht op herstel, verbetering en bevordering van de gezondheid.
 • Feedback is welkom zodat de masseuse kan kijken naar een nog betere afstemming van de massage op de cliënt.
 • De cliënt zal klachten over de massagesessie melden bij de masseuse.

Artikel 3: Praktische afspraken

 • Betaling: de cliënt ontvangt indien gewenst de factuur digitaal op zijn e-mailadres. De cliënt maakt het te betalen bedrag ten minste 24 uur voor de massage-afspraak of 24 uur na de massage-afspraak over op de betreffende rekening of betaald contant bij aanvang van de massagesessie.
 • Gereserveerde tijd voor de massagesessie die niet minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt met het totale bedrag in rekening gebracht.
 • Wanneer een massage-afspraak binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd én wanneer er, tegelijkertijd met het afzeggen van de afspraak, één keer na een afzegging, een nieuwe afspraak wordt gemaakt, wordt er één massage-afspraak in rekening gebracht.
 • Wanneer de cliënt de afspraak niet nakomt, wordt het totale bedrag in rekening gebracht.
 • In het geval van overmacht, waaronder ziekte van de masseuse, houdt de praktijk zich het recht voor de massage-afspraak te verplaatsen en/of te annuleren.
 • In het geval van onvoorziene omstandigheden houdt de praktijk zich het recht voor de massage-afspraak te verplaatsen en/of te annuleren.
 • Het aantrekken van kleding waaraan olie mag komen is raadzaam.

Artikel 4: Geschillen

 • Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De praktijk is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg

De praktijk houdt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

De cliënt geeft door een dienst af te nemen bij Massagepraktijk Mirjam Ramackers aan akkoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden.

Versie: 30 september 2022.